Przejdź do treści
obraz
Kultura zakupowa to określenie strategii wydawania środków, wydzielenie projektów, priorytetów, kompetencji odpowiadających wartościom organizacji. Potrzeba uważnemu przyjrzeniu się temu tematowi coraz częściej pojawia się u managerów.